Muizenberg

Privacy policy

Vakantiehuisinkaapstad.nl respecteert en beschermt uw privacy. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen de website kunt bezoeken zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

Informatie die verstrekt wordt ten behoeve van een (voor-)reservering:
Persoonlijke informatie die aan Vakantiehuisinkaapstad.nl wordt verstrekt bij het doen van een (voor-)reservering zal enkel worden gebruikt voor het uitvoeren van de betreffende reservering.

Informatie die automatisch in de logbestanden van onze server bijgehouden wordt:
De server waarop onze website is ondergebracht houdt logbestanden bij, zoals alle servers doen. Wij gebruiken de data uit deze bestanden (IP-adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina's, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden: